Aktuelt

Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.

Den nye vaksinen er forsterket mot omikronviruset og vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas å være lik som de opprinnelige vaksinene.

Vaksinen vil bli tilgjengelig i slutten av september. 

Selbu kulturskole har inntil 6 elevplasser til sterkt redusert pris. Disse plassene er forbeholdt familier med svak økonomi.

Dette er reguleringsplanen som blant annet regulerer "biltomta", og som har blitt omtalt som den nye sentrumsplanen. Det er Granby Næring AS som er tiltakshaver.

Selbu kommune har mottatt søknad om endring av reguleringsplan Vikaengene - Havernesset. Planområdet omfatter Haverneset.

NAV Selbu har åpent mandager mellom kl 10:00 - 12:00

I perioden uke 29-32 er NAV kontoret stengt

Mange flotte hageplanter sprer seg lett ut i skogen og til dyrkajord. Bli med på dugnad for å stanse spredningen av fremmede arter!

Byggesakskontoret har åpent mandag, torsdag og fredag kl 9-15                                                                                                       

 Dette gjelder fra den 27/6-22

Til nå har sju bedrifter i Selbu oppnådd miljøkravene etter Miljøfyrtårn-standarden. Det vil si at de prioriterer miljø høyt i sin daglige drift. Selbu kommune støtter opp om denne ordningen.

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 13 søkes det om ny utslippstillatelse fra kommunalt renseanlegg på Mosletta.