Aktuelt

Det innføres vanningsforbud med umiddelbar virkning i hele Selbu kommune på grunn av stort forbruk

Det inviteres til en ny runde med 17 i Selbu!

Postene er aktive fra 1. juni 2021.

For kart og vegbeskrivelser - klikk her

Gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i Neadalen.
I dag åpner påmeldingen til Aktiv sommer i Neadalen.
 

Selbu kommune har i dag inngått opsjonsavtale med Granby Næring AS (som eies 50 % av Granby AS og 50 % av HKS Holding AS v/Knut Eidem) for følgende eiendommer i sentrum : gnr/bnr 67/77, 67/64, 68/4, 67/74 og 68/21. Opsjonen er i utgangspunktet på 3 år og dersom opsjonen tiltres vil Granby Næring AS kjøpe nevnte eiendommer av Selbu kommune. I første omgang vil inngåelse av denne opsjonsavtalen sikre at Granby Næring AS kan gå videre med konkret planlegging av utvikling i området. 

Skogbruksplanleggere har startet feltarbeidet.

Kommuneoverlegen har utarbeidet en veiledning vedr. dette

Regjeringen har utvidet ordningen, og Selbu kommune har derfor fått 250.000,- ekstra! Totalt nå kr. 625.115,-. Søknadsfristen utvides derfor til 7.mai-21. Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Kommunestyret i Selbu kommune vedtok 01.03.2021 (sak 3/21) reviderte rekreasjonsløyper for snøscooter. Klagefrist settes til 23.04.2021.

Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette er alvorlig og kan være et tegn på nedsatt antall blodplater.

Påmelding til kommende skoleår er nå åpnet. NB! Eksisterende elever må huske å re-registrere seg.

Søknadsfrist for nye elever og re-registrering for eksisterende elever er 1. mai.