Aktuelt

Kl. 1545: Det er fortsatt vannmangel i Øverbygda grunnet rørbrudd, da feilen ikke er lokalisert. Men, det kjøres vann over anlegget fra andre vannbasseng, slik at enkelte områder vil få vannet tilbake litt etterhvert. De som bor i lengst oppe i Øverbygda, Rollset, vil få vannet sist tilbake.

Har du lyst til å bidra i utviklingen av Selbu kommunes tjenester for barn, unge og familier? Har du tanker, ideer eller erfaringer som du ønsker å dele? Ta kontakt med prosjektkoordinator Vibeke Slind på tlf. 40436790 eller e-post vibeke.slind@selbu.kommune.no hvis du er interessert! Ny frist 28.februar 2021

Vi trenger din stemme! 

Det er gode skøyteforhold på mange vann i Selbu for tida.
Vi minner derfor om å ta hensyn til sikkerheten! 
-    Sjekk at isen er trygg, ti centimeter stålis er minimum
-    Vi vet det er variable forhold på is-tykkelse – vær varsom!!
-    Ikke ta unødvendige sjanser 
-    Sikkerhetsutstyr bør være med

 
 

Selbu kommune har fra 4. januar nytt kontonummer:
4213.16.02485

Bygginga av ny Selbu ungdomsskole er godt igang. 
Se video fra framdrifta!

Fin omtale i en artikkel fra tidsskriftet Kommunalteknikk

Selbu Kommunes handlingsprogram med økonomiplan 2021 - 2024 Budsjett 2021 er behandlet i Formannskapet 24.11. 20 og skal behandles i kommunestyret 14.12.2020. I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 

 

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom).
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.  

Nå kan du søke om motorferdsel i utmark. Dersom du ønsker søknaden behandlet innen nyttår, er fristen for å søke utsatt til 25. november 2020 (fra vanlige 15. november).