Aktuelt

Lærings- og mestringskurs for mennesker med Diabetes type 2.

Mandag 25. november kl 9-15.

Premiene hentes i Servicetorget - Selbu rådhus

Totalt har 325 medarbeidere av i alt 382 mulige svart på undersøkelsen, noe som gir Selbu kommune en total svarprosent på 85. Selbu kommune gjennomførte også i 2016 samme undersøkelse, med en svarprosent på 82. At vi nå har gjennomført samme type undersøkelse i 2019 gjør at vi kan sammenligne med egne resultater fra 2016.

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Årets influensavaksine er kommet.

Selbu legekontor vaksinerer mandag til fredag i tidsrommet 08 – 1430. Ingen timebestilling.
Vaksinen koster 200 kr.

Helsepersonell oppfordres til å vaksinere seg.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)  utvides til hele Trøndelag og kommer til Selbu kommune 18. oktober!
En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!
Håper de som er innbyggere i Selbu tar seg tid til å bidra i denne undersøkelsen!

Nå har Selbu kommune endelig fått på plass ny hjemmeside!

Vi har prøvd å sette brukeren i fokus, og sidene har en god søkemotor, så vi anbefaler deg å søke etter det du lurer på!

Høringsfristen settes til 29.10.19.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges planforslag om detaljregulering Foss-Ola-Bekken hyttefelt ved Hersjøen, gbnr. 100/6, PlanID 2018-000-1 ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

 Høringsfristen settes til 29.10.19.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker den 27.08.19, sak PS 36/19. 

 

 Kan du tenke deg å være støttekontakt?
Som støttekontakt får du mulighet til å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.