Aktuelt

Søknadsfrist
15.9.2021 klokka 23.59.

Målsetting
Målsettingen med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Det oppfordres til å vise moderasjon ved bruk av vann utendørs da vi ikke klarer å skaffe nok  ved en langvarig godværsperiode.

Kommunen har gjort et forsøk på å sammenfatte de viktigste opplysningene, lenkene og skjemaene knyttet til realisering ulike tiltak knyttet til bolig og fritidsbolig.

Veilederen finner du her.

Vi skal revidere Selbus trafikksikkerhetsplan! 

I den forbindelse ønsker vi at alle som har forslag til fysiske tiltak som kan bedre kommunens trafikksikkerhet sender inn sine tanker og ideer til oss.

Klikk her for å komme til innspillskjema

Det inviteres til en ny runde med 17 i Selbu!

Postene er aktive fra 1. juni 2021.

For kart og vegbeskrivelser - klikk her

Gratis sommeraktiviteter for barn og ungdom i Neadalen.
I dag åpner påmeldingen til Aktiv sommer i Neadalen.
 

Selbu kommune har i dag inngått opsjonsavtale med Granby Næring AS (som eies 50 % av Granby AS og 50 % av HKS Holding AS v/Knut Eidem) for følgende eiendommer i sentrum : gnr/bnr 67/77, 67/64, 68/4, 67/74 og 68/21. Opsjonen er i utgangspunktet på 3 år og dersom opsjonen tiltres vil Granby Næring AS kjøpe nevnte eiendommer av Selbu kommune. I første omgang vil inngåelse av denne opsjonsavtalen sikre at Granby Næring AS kan gå videre med konkret planlegging av utvikling i området. 

Skogbruksplanleggere har startet feltarbeidet.

Kommuneoverlegen har utarbeidet en veiledning vedr. dette