Aktuelt

Det varsles herved om at Innbygda bru ("Gamle Garberg bru" beliggende ved Avelsgård/Innbygda barnehage) vil bli stengt for all trafikk fra uke 32 (3.august) og i ca. 2 mnd fremover på grunn av rehabilitering. Tiltaket vil bli skiltet. Trafikken forøvrig forventes å kunne gå som normalt på begge sider av elva.

For spørsmål kan kontaktes Selbu kommune, Jostein Moslet, tlf. 975 59 762

Utkast til ny helse- og omsorgsplan er ferdig og skal til politisk behandling til høsten. Utkast til plan legges nå ut med mulighet for å komme med innspill. Fristen er 10.08.

Helse- og omsorgsplan (PDF, 963 kB)

 

Vi har så smått gjenåpnet samfunnet. Det er snart sommerferie og mange planlegger å ta ferien andre steder i Norge. I den forbindelse ønsker vi å komme med noen viktige påminnelser og gode tips.

 

 

 

Kapasiteten på vannbehandlingsanlegget sprengt.
På grunn av høyt vannforbruk tillates inntil videre ikke bruk av vannspredere for abonnenter med kommunal forsyning.
Det anmodes om at vannforbruket forøvrig begrenses så mye som mulig.
 

 Arbeids- og velferdsdirektoratet informerer nå om at den midlertidige digitale kanalen for henvendelser til NAV-kontoret  for brukere av sosiale tjenester «Skriv til NAV/Ditt NAV» ikke vil være tilgjengelig etter 30.6.2020.

I perioden 22.06. - 16.08. har Selbu folkebibliotek  åpent:
Onsdag  10:00 - 14:00
Torsdag 15:30 - 19:00
Fredag 14:00 - 19:00

 

Andre halvår 2020 blir delt i 2 terminer med forfall 20 august og 20 november. Feieavg betales 1 gang for året, forfall august. Dette til orientering for kunder tilknyttet kommunalt vannverk/avløp og feiing.

Valgutvalgets forslag på meddommere er lagt ut til offentlig ettersyn i Servicetorget, Selbu rådhus

Det inviteres til en ny runde med 17 i Selbu i år også. 
Innleveringsfristen i år er 19.oktober.

 

 

Ved å logge deg på Min side på våre nettsider, vil du få tilgang til din post fra kommunen, dine fakturaer og eiendommer, din helse og mye mer.