Aktuelt

Virussykdommen er ennå ikke kommet til Norge. Vi følger med på smittesituasjonen og forberedelser på smitteverntiltak ledes av kommuneoverlegen. Vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.
 

Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Har du forslag på meddommere, send forslaget til Selbu kommunen innen 01.03.20, enten per post, epost eller via edialog

Snøskredvarslingen, NVE varsler om at det onsdag 05.02.2020 (og torsdag) ventes STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Trøndelag (region Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er fortsatt liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Selbu kommunes vedtatte økonomiplan for perioden 2020 - 2023

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt 2020 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Selbu rådhus og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 27.01.2020. Jfr eiendomsskattelovens § 15

Selbu kommune har etablert flere ladestasjoner for elbiler til ansatte og besøkende, disse blir satt i drift fra 2. januar 2020.

Nå kan du søke drømmestipendet!

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.