Aktuelt

Virussykdommen er ikke kommet til Norge ennå og sjansen for å få smitte til Norge er fortsatt liten. Smittesituasjonen og eventuelle smitteverntiltak vurderes fortløpende av kommuneoverlegen, og vi vil støtte oss på WHOs vurdering internasjonalt og Folkehelseinstituttet (FHI) nasjonalt.

Selbu kommunes vedtatte økonomiplan for perioden 2020 - 2023

 

Liste over utskrevet eiendomsskatt 2020 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Selbu rådhus og på kommunens hjemmeside i tre uker fra 27.01.2020. Jfr eiendomsskattelovens § 15

Selbu kommune har etablert flere ladestasjoner for elbiler til ansatte og besøkende, disse blir satt i drift fra 2. januar 2020.

Nå kan du søke drømmestipendet!

I 2020 må en være født tidligst i 2000 og senest i 2007 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

Vi håper at ditt lag eller din organisasjon vil være med på VærMed-laget og svare på noen spørsmål, slik at så mange som mulig kan få vite at aktiviteten finnes. Vi samler all informasjonen i en nettportal. Da blir det enklere for alle å finne fram til sin drømmeaktivitet.

Lærings- og mestringskurs for mennesker med Diabetes type 2.

Mandag 25. november kl 9-15.

Premiene hentes i Servicetorget - Selbu rådhus

Totalt har 325 medarbeidere av i alt 382 mulige svart på undersøkelsen, noe som gir Selbu kommune en total svarprosent på 85. Selbu kommune gjennomførte også i 2016 samme undersøkelse, med en svarprosent på 82. At vi nå har gjennomført samme type undersøkelse i 2019 gjør at vi kan sammenligne med egne resultater fra 2016.