Aktuelt

 Høringsfristen settes til 29.10.19.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker den 27.08.19, sak PS 36/19. 

 

Kan du tenke deg å være støttekontakt?
Som støttekontakt får du mulighet til å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.