Selbu kommunes kulturpris 2022  

Selbu kommunes kulturpris 2022  

Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.

• Rammen for «det utvidede kulturbegrep» blir lagt til grunn. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.

• Kulturprisen skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid, samt tjene som en inspirasjon.

Frist for å fremme forslag på kandidat er 30. oktober 2022.

Skriftlig begrunnet forslag sendes til:

Selbu Kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU eller på mail: postmottak@selbu.kommune.no