Kulturprisen 2020

Kulturprisen 2020

Selbu kommunes kulturpris skal deles ut i 2020.

• Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Selbu, men kan også tildeles personer eller kulturtiltak som på en eller annen måte er knyttet til bygda.

I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen.

• Rammen for «det utvidede kulturbegrep» blir lagt til grunn. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.

• Kulturprisen skal være en honnør for oppofrende kulturarbeid, samt tjene som en inspirasjon.

Skriftlig begrunnede forslag sendes Postmottak@Selbu.kommune.no. Frist 9.oktober 2020