Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vann- og avløp

Gebyrer for tilkobling og årsforbruk vann- og avløp.

For priser på tømming av septik/slam se Innherred renovasjon

Dersom man ønsker betalingsutsettelse kontakt: Værnesregionen lønn/regnskap

Gebyr vann og avløp
Pkt Tekst Vann Avløp
Alle gebyrer er oppgitt eks mva.
9.1 Engangsavgift for tilknytting
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus tom 80 m² BRA 10.940,- 6.640,-
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus over 80 m² BRA 21.110,- 13.270,-
Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40% for følgende tilfeller: Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.
Driftsbygninger i landbruket 3.910,- 3.910,-
Næringsbygg 0-100 m² BRA 10.700,- 4.980,-
Næringsbygg 101-200 m² BRA 20.560,- 7.620,-
Næringsbygg 201-300 m² BRA 25.010,- 12.400,-
Næringsbygg 301-400 m² BRA 29.680,- 17.590,-
Næringsbygg 401 m² BRA og over 34.240,- 20.030,-
Ved utvidelse av bygg som medfører at det kommer i en annen avgiftsgruppe, betales mellomlegget
Kontrollgebyr ved frakobling 720,-
Tilkoblingsgebyr etter frakobling 3.600,-
9.2 Årsgebyr - abonnementsgebyr
Hytter/fritidshus pr boenhet tom 80 m² BRA 810,- 1.330,-
Hytter/fritidshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.620,- 2.660,-
Boliger/våningshus pr boenhet tom 80 m² BRA 810,- 1.330,-
Boliger/våningshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.620,- 2.660,-
Driftsbygninger i landbruket uten husdyr 810,- 1.330,-
Driftsbygninger i landbruket med husdyr 1.620,- 2.660,-
Næringsbygg 1.620,- 2.660,-
9,3 Årsgebyr - forbruksgebyr
Forbruksgebyr for vann pr m³ 14,-
Forbruksgebyr for avløpsnett pr m³ 27,-
Forbruksgebyr for eiendommer tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg pr m³ 16,-
9.3.1 Ved manglende avlesning av vannmåler
Gebyr for avlesning av vannmåler pr. måler. 900,-