Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vann- og avløp

Gebyrer for tilkobling og årsforbruk vann- og avløp.

Der vannmåler ikke er montert beregnes:

150 m³  for bolig over 80 m²

100 m³  for bolig under 80 m²

For priser på tømming av septik/slam se Innherred renovasjon

Gebyr vann og avløp
Pkt Tekst Vann Avløp
Alle gebyrer er oppgitt eks mva.
9.1 Engangsavgift for tilknytting
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus tom 80 m² BRA 11.270,- 6.840,-
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus over 80 m² BRA 21.740,- 13.670,-
Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40% for følgende tilfeller: Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.
Driftsbygninger i landbruket 4.030,- 4.010,-
Næringsbygg 0-100 m² BRA 11.020,- 5.130,-
Næringsbygg 101-200 m² BRA 21.180,- 7.850,-
Næringsbygg 201-300 m² BRA 25.010,- 12.400,-
Næringsbygg 301-400 m² BRA 30.570,- 18.120,-
Næringsbygg 401 m² BRA og over 35.270,- 20.630,-
Ved utvidelse av bygg som medfører at det kommer i en annen avgiftsgruppe, betales mellomlegget
Kontrollgebyr ved frakobling 740,-
Tilkoblingsgebyr etter frakobling 3.710,-
9.2 Årsgebyr - abonnementsgebyr
Hytter/fritidshus pr boenhet tom 80 m² BRA 830,- 1.370,-
Hytter/fritidshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.670,- 2.740,-
Boliger/våningshus pr boenhet tom 80 m² BRA 830,- 1.370,-
Boliger/våningshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.670,- 2.740,-
Driftsbygninger i landbruket uten husdyr 830,- 1.370,-
Driftsbygninger i landbruket med husdyr 1.670,- 2.740,-
Næringsbygg 1.670,- 2.740,-
9,3 Årsgebyr - forbruksgebyr
Forbruksgebyr for vann pr m³ 17,50
Forbruksgebyr for avløpsnett pr m³ 34,-
Forbruksgebyr for eiendommer tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg pr m³ 20,-
9.3.1 Ved manglende avlesning av vannmåler
Gebyr for avlesning av vannmåler pr. måler. 930,-