Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Selbu Kommunes gebyrregulativ 2023, vedtatt av kommunestyret 12.12.2022

Kommunale gebyrer og betalingssatser år 2023 (PDF, 793 kB)

 

Forklaring til fakturatekst 

Fakturatekst
Fakturatekst Forklaring
Vann avregn forbruk/ avløp m/rens forbruk/avløp u/rens forbruk Ditt vannforbruk i fjor, registrert via vannmåleren eller fra tidspunktet vannmåler ble montert.
Vann tilbakebetaling / avløp tilbakebetaling Hva du betalte på forskudd (á konto) i fjor.
Vann á konto En forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som er definert i fakturaen.
Vann bolig u/80m2 eller o/80m2 Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter BRA.
Avløp á konto En forhåndsberegning av avløpskostnadene for din bolig i perioden som er definert i fakturaen.
Avløp bolig u/80m2/avløp bolig o/80m2 Har du ikke vannmåler blir forbruket ditt beregnet etter BRA.
ABN Avl. Bol. Den faste delen av avløpsgebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
ABN vann bol. Den faste delen av vanngebyret, også forklart som et abonnement, som beregnes per boenhet.
Feiing/tilsyn Hva du betaler for at feieren kommer og feier skorsteinen din og tilsyn av skorsteiner og ildsteder i boligen. Du betaler ett gebyr per skorstein som er i bruk.