Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringstillatelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå, ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.