Bli støttekontakt

Bli støttekontakt

Du trenger ingen spesiell utdanning, men det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. Vi søker fortrinnsvis personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre til en meningsfulle fritidsaktiviteter.

Hva gjør en støttekontakt?

En støttekontakt er knyttet til èn person eller en gruppe.

 • Som støttekontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En støttekontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.
 • Vi trenger støttekontakter som kan jobbe innen rus og psykiatri, samt med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.
 • Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med deltaker.
 • Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.
 • Støttekontakter får timegodtgjørelse av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale.

Hvem kan bli støttekontakt?

 • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
 • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
 • Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper
 • Politiattest kreves for alle nye fritidskontakter fra og med 01.01.2017
Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.
For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst ett år.

 

Registrer deg

Du registrerer din interesse ved å fylle ut et elektronisk registreringsskjema (se lenke under) hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser.

Din registrering blir vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkalles du til et intervju. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta tid å finne den riktige støttekontakten til riktig oppdrag.

Registreringsskjema for støttekontakter

Time--og-overtidsliste (PDF, 42 kB)