Få støttekontakt

Få støttekontakt

Kontakt Forvaltningskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt tilbyr blant annet sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Støttekontakten kan f. eks bli med deg og gå tur, gå på kino, kafe, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut i fra ditt behov.

Formålet med en støttekontakt er at du som søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis på to måter:
Individuell støttekontakt eller i gruppe.

Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis som gjør at støttekontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.