TT-kort

TT-kort

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Transporttjenesten er for funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke vanlige kollektive transportmidler.

For å få denne tjenesten, må det være en direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og manglende evne til å benytte kollektive kommunikasjonsmidler. Ordningen skal ikke erstatte manglende kollektive transporttilbud i området, eller at du ikke disponerer privatbil. Høy alder eller lang avstand til holdeplass er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.


Skjema for egenerklæring og legeerklæring