Aktuelle krisetelefoner

Aktuelle krisetelefoner

Ved behov for akutt hjelp eller skade, enten kroppslig eller psykisk,
må du ringe tel. 113 (øyeblikkelig hjelp) eller Selbu Legekontor på dagtid.
Tlf. 73816825. Dette gjelder også tanker om å skade deg selv/ta ditt eget liv/selvmord.

Utenom legekontorets kontortid er det Værnesregionen legevakt på Stjørdal,  tlf. 116117.

Aktuelle krisetelefoner:

Krisesenter 

Utsatt for vold/overgrep - Krisesenter: tlf. 74077710 eller sende epost til krverdal@online.no
om du opplever vold/trusler i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.
Krisesenteret for Selbu kommune er Nord-Trøndelag Krisesenter (IKS)
Filmer som retter seg mot voldsutsatte generelt, men også mot fagfolk og privatpersoner som mistenker at noen i deres nærhet er utsatt for vold og overgrep. Her er lenke til filmen på ulike språk. 
Plakat om krisesentrene og hjelpetelefoner for voldsutsatte (For dere som jobber innenfor dette området, så kan disse bestilles fra Bufdir).
 

NOK. Trondheim

Nok. sentrene i Norge er et tverrfaglig gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Nok. sentrene er også en fagressurs som tilbyr veiledning og undervisning til skoleklasser, lærere, helsepersonell og øvrige fagpersoner i spørsmål som omhandler seksuelle overgrep.

Les mer om tilbudet på hjemmesiden til NOK. Trondheim 

 

Barn og unge 

Alarmtelefon for barn og unge: tlf 116111  Døgnåpen chat; 116111

Kirkens SOS: tlf.  22400040

Mental helse: tlf. 116123