Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Det psykososiale teamet utkalles ved hendelser som ikke kan håndteres av det ordinære hjelpeapparatet. Teamet vil være underlagt kommunens overordnede kriseledelse.

Hvordan få hjelp når krisen rammer

  • Henvendelse via Selbu kommunes legekontor: tlf. 73 81 68 25. 
  • Legevakten i Værnesregionen, tlf. 116 117, en døgnåpen legevakt som du finner i Breidablikkvegen 1, 1. etasje i Stjørdal helsehus (egen inngang).
  • Politiet:  tlf. 112 eller 02800

Både politi og legevakt skal ha kjennskap til hvordan Selbu kommunes psykososiale kriseteam kan aktiveres.

Hva er kriseteamets oppgaver

Teamet skal forberede, koordinere og organisere det psykososiale omsorgsarbeidet i forbindelse med hendelser som krever kommunal kriseinnsats. Teamet skal trekke inn relevante ressurser basert på hendelsens natur. Vanligvis vil det være legevaktslegen, AMK eller nødetatene som først ser behovet for aktivering av psykososialt team.

Det psykososiale teamet skal formelt aktiveres av kommunedirektøren eller dennes stedfortreder. I de tilfellene andre aktiverer f.eks. legevakt, varsles kommunedirektør og sektorsjef.

Informasjonsside om Psykososial beredskap