Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.

Det er stort fokus på hverdagsmestring/rehabilitering og bruk av ny teknologi. 

Kommunen er opptatt av å ivareta din rett til brukermedvirkning. Kartleggingen av hjelpebehov vil derfor ha spørsmålet "Hva er viktig for deg?" som utgangspunkt.

Tjenester du kan søke på gjennom tildelingskontoret:

 • Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, miljøarbeid)
 • Hverdagsmestring (hjemmetrening)
 • Dag-aktivitetstilbud
 • Korttids og langtidsplass i institusjon
 • Nestatunet (leilighet heldøgns omsorg)
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Avlastningstiltak
 • Trygghetsalarm/velferdsteknologi
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Støttekontakt
 • Omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • TT-kort
 • Parkering
 • Ledsagerbevis
 • Matombringing

 

Vi ønsker at du søker via elektronisk søknadsskjema:
Søk om helse- og omsorgstjenester

Dersom du må ha papirskjema, kan du bruke:
Utskriftsvennlig versjon - Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 575 kB)

Åpningstider

Kontoret holder åpent tirsdag og torsdag kl. 09:00-12:00.

Adresse

Nestansringen 20. Vi holder til i 2.etg. på Nestatunet.
Hovedinngang er sokkel Nestatunet, ta heisen opp til 2.etg., så er vi rett utenfor heisen.

Kontakt

Tildelings- og koordineringskontoret
Telefon 40 03 15 79