Avlastning

Avlastning

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Hva er avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning er et av flere tiltak som kalles pårørendestøtte. 

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter. 

Avlastning er gratis.

Hvem kan få avlastning?

Hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du få innvilget avlastning. Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden din og som avgjør om du skal ha avlastning, eller annen pårørendestøtte. 

Avlastningstiltak

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende på. De viktigste tiltakene vi har i Selbu kommune er privat avlastning og avlastning i institusjon. 

Hvor mye avlastning kan du få?

Hvor mye avlastning du får avhenger av behovet ditt. Det kan variere fra noen få timer, døgn eller helger i måneden til mange døgn i året. Omfanget vil blant annet avhenge av hvor mye omsorg du gir, hvor stor belastning omsorgen er for deg og familien din, hvilke andre tjenester vedkommende har og hvor mye dere ønsker selv.