Boveiledning

Boveiledning

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Hva tilbyr vi?

Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Formålet med tjenesten er at den enkelte skal få mulighet til å leve og bo selvstendig, og ha et aktivt og en meningsfylt tilværelse med andre.

Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og bistand for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om slike tjenester. Du må bo i egen bolig eller i en av kommunes tilrettelagte boliger.

Hva koster det?

Boveiledertjeneste er gratis.

Dersom du har behov for transport i forbindelse med tjenesten betaler du etter kommunale takster.