Helsetjenester og Praktisk bistand

Helsetjenester og Praktisk bistand

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

I Selbu kommune er vi opptatt av at du skal være mest mulig selvhjulpen og kan klare deg lengst mulig i eget hjem. For å få tjenester hjemme, må du bo eller oppholde deg i kommunen.

Du må ha et særlig hjelpebehov på grunn av:

  • Sykdom
  • Funksjonsnedsettelse
  • Andre årsaker

Kommunen vurderer helsetilstanden din og finner den tjenesten som passer ditt funksjonsnivå. Hjemmesykepleie er gratis.

 

Ergoterapi

Fysioterapi

Psykisk helsetjeneste

Rustjeneste