Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Kontakt Tildelings- og koordineringskontor for å søke om tjenester tilpasset deg

Det søkes om tjenesten Hverdagsrehabilitering. 

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før.

Det vil bli foretatt en kartlegging sammen med deg, og du setter deg mål for hva som er viktig for deg. Et tverrfaglig team med fysioterapeut, ergoterapeut, helsefagarbeider og sykepleier setter opp en treningsplan, som du enten gjennomfører alene, eller sammen med Hjemmetjenesten. Treningsperioden er i første omgang 4 uker, men vedtaket kan utvides.

Tjenesten er gratis.