Kreftomsorg

Kreftomsorg

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Dette er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørende. ​

Selbu kommune har en kreftsykepleier som kan bidra til hjelp og støtte til deg.

Tjenesten tildeles via Tildelings- og koordineringskontoret. De kan kontaktes på tlf 40031579.
Det kreves ingen henvisning, og tjenesten er gratis.

Kreftsykepleier kan gi råd, veiledning og oppfølging knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og livet etter kreft.

Det samarbeides med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, og andre hjelpeinstanser etter behov. 

Du kan også ta direkte kontakt med kreftsykepleier Sissel Waagan på tlf 97979951.