Matombringing

Matombringing

Kontakt Tildelings- og koordineringskontor for å søke om tjenester tilpasset deg

Hvis du strever med å få spist variert og nok mat, kan du få et vedtak om at middag blir levert på døra.

Hva består tilbudet av?

Det blir gjort en vurdering av din mulighet til å ta ansvar for eget ernæringsbehov, og målet vil være å bedre ernæringstilstanden din.

Middag kjøres i utgangspunktet ut kald - to dager pr uke.

Hvis du trenger det, kan du få hjelp med oppvarming og tilrettelegging av måltidet. Ved behov kan det også søkes om andre måltider og matvarer.

Hva koster det å få middag levert på døra?

Det er innført abonnementsordninger for tjenesten som betyr at betaling løper inntil den blir sagt opp, og at den må betales selv om du velger å ikke ta imot middagen en eller flere dager. Frist for å si opp eller endre abonnement er den 20. måneden før endringen skal tre i kraft. Alle endringer skal varsles ved Hjemmetjenesten vakttelefon 975 59 880.

Det skilles mellom liten og normal porsjon, med dessert/suppe:

Betalingssatser Middag på døra
Type porsjon 3 dager pr uke 7 dager pr uke
Middag - vanlig med dessert 1200,- pr. mnd 3000,- pr. mnd
Middag - liten med dessert 960,- pr.mnd 2400,- pr. mnd