Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Retningslinjer for tildeling av trygghetsalarm

Det gjøres en vurdering av hvilken nytte du kan ha av alarmen. Ved tildeling bør du være orientert om tid og sted, og være i stand til å tilkalle hjelp via alarmen.

Hjemmetjenesten har ansvaret for montering og oppfølging av alarmen. Det er Værnes Respons som svarer når alarm utløses, og hjemmetjenesten som rykker ut ved behov.

Det vil bli montert en nøkkelboks ved inngangsdøra, slik at hjemmetjenesten kan låse seg inn hvis det blir nødvendig. Husnøkkel til nøkkelboksen må være tilgjengelig ved montering.

Ved første gangs montering er det kr.400,- i monterings-/engangs avgift. 

Pris

Betalingssats Trygghetsalarm
Tjeneste Pris pr måned
Trygghetsalarm 260,-

Følgende søkergrupper prioriteres

  • Personer med kroniske sykdommer som medfører nedsatt førlighet og som ved fall gjør det vanskelig å komme seg opp igjen
  •  Personer med kronisk sykdom som hindrer en i å bruke vanlig telefon
  •  Sterkt bevegelseshemmede - rullestolbrukere
  •  Personer med falltendens
  •  Andre med akutt behov for hjelp
  •  Forebygge innleggelse i institusjon