Anleggsplan

Anleggsplan

Rullering av anleggsplan 2022

Selbu kommunes anleggsplan skal oppdateres. I den forbindelse trengs opplysninger fra lag og organisasjoner.

Idrettslag eller andre lag og organisasjoner som har planer om å bygge et ordinært anlegg, friluftslivsanlegg eller et nærmiljøanlegg, må være oppført i kommunens anleggsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling for å utløse spillemidler.

Både de som har konkrete planer for nye anlegg, og de som har planer på sikt må føres inn i kommunens anleggsplan.

Selve anleggsplanen deles opp i prioriterte og uprioriterte anlegg.

Se liste over prioriterte og uprioriterte anlegg.

Anleggsplan vedtatt 06.10.21 (PDF, 182 kB)

Selbu kommune ønsker tilbakemelding på følgende:

1. Hvilke anlegg er ferdig og kan strykes. Hvilke anlegg er ikke lenger aktuelle og kan strykes.

2. Planer for nye anlegg (prioritert liste).

3. Hvilke langsiktige planer har laget (uprioritert liste).

NB! Etter vedtak i kommunestyret 14.12.20 skal anleggsplan rulleres hvert 2. år. Dvs. at neste rullering vil skje i 2024. Alle som har planer om å søke om spillemidler i år og i 2023 må være oppført på prioritert liste i anleggsplan for 2022.

Ber om at svar sendes til postmottak@selbu.kommune.no innen 30. juni.