Spillemidler

Spillemidler

Idrettslag og andre organisasjoner kan søke om tilskudd fra spillemidlene.

Søknadsrunden for 2021 er åpnet.

Søk om spillemidler for 2021 her 

Frist: 4.november 2020.

Spillemidler

Kommunal saksbehandling for spillemiddelsøknader:
Selbu kommune har frist for å sende inn spillemiddelsøknader ca. 1. november hvert år. Fristen annonseres i lokale media og på kommunens hjemmeside i august/september. 

Fylkestinget i Trøndelag vedtok nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler i april. For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet ei sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.  De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Mer informasjon om spillemidler finnes på siden https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/spillemidler/

Kontakt

Anne Margrete Eidem
Konsulent
E-post
Telefon 73 81 67 18