Spillemidler

Spillemidler

Idrettslag og andre organisasjoner kan nå søke om spillemidler.

Frist: 21. oktober 2022.

Alle søkere må sette seg inn i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». 

Søknad med vedlegg skal sendes elektronisk via www.idrettsanlegg.no
Det er krav om organisasjonsnummer.

Lag og organisasjoner som har planer om å sende inn ny søknad må ta kontakt med saksbehandler i kommunen snarest.

Søknader som ikke fikk tilsagn, eller som fikk delvis tilsagn fra spillemidlene i fjor må huske å fornye eller gjenta søknaden.

Søk spillemidler her

Kommunal saksbehandling for spillemiddelsøknader:
Frist for å sende inn spillemiddelsøknader til Selbu kommune er 23. oktober.

Fylkestinget i Trøndelag vedtok nye mål og retningslinjer for tildeling av spillemidler i april. For å sikre at det bygges anlegg for best mulig måloppnåelse er det utarbeidet ei sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Sjekklista skal fylles ut av søkerne, og er obligatorisk for de som søker støtte til ordinære anlegg fra høsten 2020.  De nye retningslinjene og sjekklista finnes her: www.trondelagfylke.no/spillemidler

Mer informasjon om spillemidler finnes på siden https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/spillemidler/

Kontakt

Anne Margrete Eidem
Konsulent
E-post
Telefon 73 81 67 18