Oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag

Oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag

Frivillige lag og organisasjoner:

Minner om at der er mulig å søke momskompensasjon. Søknadsfrist 1. september. Det er også mulig å søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid- 19 pandemien. Denne ordningen gjelder for perioden 01. januar til 31. august 2021. Søknadsfrist 15. september. Les mer om ordningene på lotteristiftelsen. Momskompensasjon og Koronamidler

Støtte- og tilskuddsordninger idrettsforbundet