Selbu kulturråd

Selbu kulturråd

Styret i Selbu kulturråd
Leder: Heidi Saur, heidisaur@yahoo.no
Nestleder: Anne Berit Ødegård Larsen 
Styremedlemmer: Håvard Trøite, Bo Ivan Folde, Anette Breivoll Storø, Jan Gunnar Uthus, Torgrim Garberg
Varamedlemmer: Mari Overvik, Brit Uni Kjøsnes