Kulturmidler 2021

Kulturmidler 2021

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting. Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk.     

Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Søknadsskjema Idrett

Søknadsskjema Sang og musikk 

Søknadsskjema Andre lag og organisasjoner

Søknadsfrist: 30. april 2021

Vedlegg som skal følge søknadene:

Idrettslag:

•    Årsmelding 2020
•    Regnskap 2020
•    Aktivitetsplan 2021
•    Budsjett 2021
•    For lag som søker støtte til anleggsleie for barn og unge i 2021 må dokumentasjon på kostnad vedlegges (budsjett 2021, regnskap 2020).

Sang og musikkorganisasjoner:
•    Årsmelding 2020
•    Regnskap 2020
•    Aktivitetsplan 2021
•    Budsjett 2021

Andre lag og organisasjoner:
•    Årsmelding 2020
•    Aktivitetsplan 2021
•    Budsjett 2021
 

Det er mulig å søke tilskudd for "kulturelle tiltak" gjennom hele året. Det kan være arrangement, prosjekter o.l. innenfor kulturfeltet. Budsjett for tiltaket må vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema Kulturelle tiltak

Spørsmål kan rettes til Anne Margrete Eidem tlf. 73 81 67 18, epost: anne.margrete.eidem@selbu.kommune.no