Kulturmidler 2022

Kulturmidler 2022

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting. Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk.     

Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Søknadsskjema Idrett

Søknadsskjema Sang og musikk 

Søknadsskjema Andre lag og organisasjoner

Søknadsfrist: 20. april 2022

Vedlegg som skal følge søknadene:

Idrettslag:

•    Årsmelding 2021
•    Regnskap 2021
•    Aktivitetsplan 2022
•    Budsjett 2022
•    For lag som søker støtte til anleggsleie for barn og unge i 2022 må dokumentasjon på kostnad vedlegges (budsjett 2022, regnskap 2021).

Sang og musikkorganisasjoner:
•    Årsmelding 2021
•    Regnskap 2021
•    Aktivitetsplan 2022
•    Budsjett 2022

Andre lag og organisasjoner:
•    Årsmelding 2021
•    Aktivitetsplan 2022
•    Budsjett 2022
 

Det er mulig å søke tilskudd til "kulturelle tiltak" gjennom hele året. Det kan være arrangement, prosjekter o.l. innenfor kulturfeltet. Budsjett for tiltaket må vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema Kulturelle tiltak

Spørsmål kan rettes til Anne Margrete Eidem tlf. 73 81 67 18, epost: anne.margrete.eidem@selbu.kommune.no