Kulturmidler 2023

Kulturmidler 2023

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting. Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk.     

Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Søknadsskjema Idrett

Søknadsskjema Sang og musikk 

Søknadsskjema Andre lag og organisasjoner

Søknadsfrist: 16. april 2023

Vedlegg som skal følge søknadene:

Idrettslag:

•    Årsmelding 2022
•    Regnskap 2022
•    Aktivitetsplan 2022
•    Budsjett 2023
•    For lag som søker støtte til anleggsleie for barn og unge i 2023 må dokumentasjon på kostnad vedlegges (budsjett 2023, regnskap 2022).

Sang og musikkorganisasjoner:
•    Årsmelding 2022
•    Regnskap 2022
•    Aktivitetsplan 2023
•    Budsjett 2023

Andre lag og organisasjoner:
•    Årsmelding 2022
•    Aktivitetsplan 2023
•    Budsjett 2023
 

Det er mulig å søke tilskudd til "kulturelle tiltak" gjennom hele året. Det kan være arrangement, prosjekter o.l. innenfor kulturfeltet. Budsjett for tiltaket må vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema Kulturelle tiltak

Kontakt

Anne Margrete Eidem
Konsulent
E-post
Telefon 73 81 67 18