Kulturmidler 2020

Kulturmidler 2020

Det kan nå søkes om tilskudd til drift av lag og organisasjoner med kulturelle tiltak som hovedmålsetting. Alle søknader og vedlegg skal sendes elektronisk.     

Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

Søknadsskjema Idrett

Søknadsskjema Sang og musikk 

Søknadsskjema Andre lag og organisasjoner

Søknadsfrist: 30. april 2020.

Vedlegg som skal følge søknadene:

Idrettslag:
•    Regnskap 2019
•    Aktivitetsplan 2020
•    Budsjett 2020
•    For lag som søker støtte til anleggsleie for barn og unge i 2020 må dokumentasjon på kostnad vedlegges (budsjett 2020, regnskap 2019).

Sang og musikkorganisasjoner:
•    Årsmelding 2019
•    Regnskap 2019
•    Aktivitetsplan 2020
•    Budsjett 2020

Andre lag og organisasjoner:
•    Årsmelding 2019
•    Aktivitetsplan 2020
•    Budsjett 2020

Det er mulig å søke tilskudd for "kulturelle tiltak" gjennom hele året. Det kan være arrangement, prosjekter o.l. innenfor kulturfeltet. Budsjett for tiltaket må vedlegges søknaden. 

Søknadsskjema Kulturelle tiltak

Spørsmål kan rettes til Anne Margrete Eidem tlf. 930 04 768, epost anne.margrete.eidem@selbu.kommune.no