Lag og organisasjoner

Lag og organisasjoner

Frivillighetsregisteret

I Frivillighetsregisteret finner du en oversikt over alle frivillige organisasjoner som er registrert. Her en en oversikt over lag og organisasjoner i Selbu kommune:

Gå til frivillighetsregisteret

For å bli registrert i Frivillighetsregisteret, må dere først være registrert i Enhetsregisteret. Her kan du registrere i begge registrene samtidig (brreg.no).Informasjonen om lag og foreninger med organisasjonsnummer hentes automatisk fra Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 
De øvrige oppdateres manuelt av Selbu kommune (meld feil og mangler)

Vi oppfordrer alle lag og foreninger om å benytte Frivillighetsregisteret for å formidle informasjon om laget og dets aktivitet.

Registrere lag eller foreninger i Brønnøysundregisteret her

Informasjon om frivillighetregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret kan lønne seg, da det er et krav for deltakelse i Grasrotandelen. Du må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om momskompensasjon.