VærMed

VærMed

VÆR SAMMEN – VÆR AKTIV – VÆR MED

VærMed handler om at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på minst en aktivitet de liker i uka. Dette er fordi deltakelse i lag og organisasjoner gir tilhørighet og mestring, som bidrar til god psykisk helse og livskvalitet. Siden dette gjelder for alle aldre ønsker vi å vise tilbud og aktiviteter for alle innbyggerne i Værnesregionen her på varmed.no.

Se informasjon om VærMed