Skogplanting og Plantetilskudd

Skogplanting og Plantetilskudd

Som skogeier i Selbu kommune får du 1 kr i tilskudd, for hver plante som er plantet.
Dette forutsetter at du har plantet med tilfredsstillende tetthet.
Planter du tettere enn tilfredsstillende antall, får du også miljøtilskudd. 
Søknadsfrist er innen 1.12.