Skogplanting og Plantetilskudd

Skogplanting og Plantetilskudd

Som skogeier i Selbu kommune får du 1 kr i tilskudd, for hver plante som er plantet.
Dette forutsetter at du har plantet med tilfredsstillende tetthet.
Planter du tettere enn tilfredsstillende antall, får du også miljøtilskudd. 
Søknadsfrist er innen 1.12.

Tilskudd planting