Pådriver ungskogpleie

Pådriver ungskogpleie

Har du behov for gratis synfaring av mulige arealer for ungskogpleie, ta kontakt med:

Torgrim Garberg (Pådriver Nidaros skogforum)
Tlf: 907 24 016
Epost 
Eller kontakt Skogetaten i kommunen.