Info om tilskudd

Info om tilskudd

Som skogeier får du opptil 200 kr / daa (maks 50%) i tilskudd for utført ungskogpleie på
eiendommen din.

Gjennomsnittpris på ungskogpleien er idag på 400 kr / daa. Skogfondet ditt kan dekke de resterende 200 kr, utenom tilskuddet du får på 200 kr / daa.

Du kan enten utføre ungskogpleien selv, eller sette det bort til entreprenør.