Søke tilskudd på skogbruksplan

Søke tilskudd på skogbruksplan

Her er steg for steg hvordan du søker tilskudd på skogbruksplan.

Det er viktig for utbetaling av tilskuddet, at fakturaen blir lagt inn i skogfondet.

hvordan du gjør dette, er nøye beskrevet i linken under:

Søk tilskudd via skogfond (PDF, 912 kB) 

Gratis kveldskurs i bruk av skogbruksplanen (kl 19-22)

Onsdag 15.11 Påmelding

Onsdag 6.12-23 Påmelding