Aktiviteter for barn og unge

Aktiviteter for barn og unge

Selbu kommune tilbyr ulike fritidsaktiviteter for barn og unge.

Selbu kommune har en egen fritidskonsulent som kan kontaktes dersom det er behov for å få informasjon om og hjelp til å komme i gang med aktiviteter.

(Kontaktinformasjon kommer)

Informasjon om ulike aktiviteter 

Selbu – Vær Med (varmed.no)

Aktiv Sommer i Neadalen – Aktiviteter

Ungdomsråd

Mer informasjon kommer.

Ungdata

Ungdata er lokale barne- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5. - 7. trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Mer informasjon kommer.