Sammen i Selbu

Sammen i Selbu

Sammen i Selbu-modellen er en helhetlig samhandlingsmodell som viser hvordan Selbu kommune jobber for å hjelpe barn, ungdom og familier som har det vanskelig i en kortere eller lengre periode av livet.

Målet er å sikre at alle barn, unge og familier skal få den hjelpen de trenger, for å kunne mestre sitt eget liv.

For å komme til samhandlingsmodellen og nettportalen, klikk på lenken:

Sammen i Selbu – Nettportal

Hva er Sammen i Selbu - Selbu kommune