Priser og gebyrer for arbeider etter Plan og bygningsloven - Byggesaker år 2021

Priser og gebyrer for arbeider etter Plan og bygningsloven - Byggesaker år 2021

Hva koster det med byggesak

Regulativ 2022 (PDF, 484 kB)