Graving

Graving

Graving av byggetomt, grøfter o.l.

Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om graving i eller kryssing av kommunal eiendom (PDF, 249 kB)