Leie av lokaler

Leie av lokaler

Ledige arealer for utleie til privatpersoner eller bedrifter

Av ledige lokaler har kommunen for tiden ledige kontorlokaler i Mestabygget.

 

 

 

 

Henvendelse gjøres til:

Tjenesteleder John Renå, 
Telefonnr: 73 81 67 00 (Kommunens sentralbord)
E-post: