Utleieboliger

Utleieboliger

Plass i kommunal bolig

For å få plass i kommunal bolig må det søkes til tildelingskontoret:

Søknadsside

Henvendelse kan også gjøres til:

Boligansvarlig May Iren Thyholt, 
Telefonnr: 73 81 67 00 (Kommunens sentralbord)
E-post: