Vaktmester/renhold

Vaktmester/renhold

Vedlikehold og renhold av kommunens bygninger

Feilmeldingstelefon til bygg og eiendom etter kontortid:  Kommunale bygg: 904 14 609    

 

Tjenesteleder er John Renå 
Telefonnr: 73 81 67 00 (Kommunens sentralbord)
E-post: John.Rena@selbu.kommune.no
 
   

 

 

Bygg og eiendom sørger for alt som har med drift av: Kommunale bygg og eiendommer
   

 

 

Renholdskoordinator er Dagny Randi Guldseth, mob. 481 14 490