Konsulent- og håndtverkstjenester

Konsulent- og håndtverkstjenester

For utleie av kommunale tjenester til private

Følgende gebyrer gjelder

Kommunens regulativ