Konsulent- og håndtverkstjenester

Konsulent- og håndtverkstjenester

For utleie av kommunale tjenester til private

Følgende gebyrer gjelder

Planlegging av bygg og anlegg m.m.
Tekst Pris
Alle priser er eks. mva.
Planlegging av private bygg pr. time 900,-
Byggledelse private prosjekter pr. time 900,-
Konsulenttjenester vedrørende private vannverk og avløpsanlegg pr time 900,-
Konsulenttjenester vedrørende mindre bygg og anlegg for private og andre etater pr. time 900,-
Håndtverkstjenester for private og andre etater pr. time 420,-
For disse tjenester faktureres i tillegg også omkostninger med materiell, kopiering, kjøring m.m.
For salg av materiell/utstyr til private, entreprenører og bedrifter, beregnes et administrativt påslag på 10% av fakturert beløp