Visjon og verdier

Visjon og verdier

Visjon og verdiplattform for Selbu kommune

Kommunestyret fattet i møte 13. desember 2004 følgende vedtak (sak 75/04):

Kommunestyret vedtar følgende visjon for Selbu kommune 
Selbu - rosa i Trøndelag.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

Visjon og verdier