Politikontakt i Selbu

Politikontakt i Selbu

Hvem er politikontakt i Selbu?
Geir Tore Solli er politikontakt for Selbu og Tydal kommune. Han vil i utgangspunktet være tilgjengelig i dalføret en til to ganger i uken. 

Hvordan kan jeg få tak i politikontakten?
Ring telefonnummer: 73 89 90 90 til Trøndelag politidistrikt så blir du satt over.
E-post: gt.solli@politiet.no

Hva kan politikontakten gjøre for meg?
Politikontakten kan gi råd og veiledning.
Ring 112 ved akutte tilfeller, evt politiets operasjonssentral på 02800