Priser, avgifter og gebyrer 2024

Priser, avgifter og gebyrer 2024

Gebyrregulativ for oppvekst, helse og omsorg, leie av kommunale bygg, tekniske tjenester og skjenkebevilling:

 
Gebyrregulativ 2024 korrigert versjon med virkning fra 01.03.24 (PDF, 2 MB) (kun tekniske tjenester som er endret).

 

Kommunale satser og gebyrer 1.jan - 29.feb 2024