Priser, avgifter og gebyrer 2021 - Selbu kommune

Priser, avgifter og gebyrer 2021

Priser, avgifter og gebyrer 2021

Barnehage

SFO

Omsorg

Leie av kommunale bygg (PDF, 247 kB)

Bygge rive eller endre på bygning

Deling og oppmåling av eiendom

Feieavgift

Areal- og reguleringsplaner

Konsulent- og håndtverkstjenester

Vannverk/avløpsanlegg

Konsesjon 

Omdisponering og deling

Kommunale avgifter vann- og avløp

Renovasjon