Samarbeid og eierinteresser

Samarbeid og eierinteresser

Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen: 

 • Innkjøp
 • IT/IKT
 • Lønn, regnskap og fakturering
 • Skatteoppkrever/arbeidsgiverkontroll
 • Barnevern
 • PPT
 • Legevakt
 • Samfunnsmedinsk senter
 • Forvaltningskontor
 • DMS (Distriktsmedisinsk senter)
 • NAV Værnes
 • Responssenter

Selbu kommune har 2 heleide selskap:

Selbu Energiverk AS
Selbu Trykk AS