Borgelig vigsel

Borgelig vigsel

Fra 1. januar 2018, ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. 

Vigsel