Melde saker og spørsmål til kommunestyret

Melde saker og spørsmål til kommunestyret

Umiddelbart før kommunestyrets møter settes gjennomføres inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen. Personer bosatt i Selbu kommune kan stille spørsmål. Spørsmål må bare gjelde de saksområder kommunen har ansvaret for.

Retningslinjer vedtatt av Selbu kommunestyre 28.05.1993 - sak 51/93.

Merk at spørsmål må meldes minst 5 dager før møtet.

Send inn spørsmål til kommunestyret

Retningslinjer for spørrekvarter i kommunestyret
(vedtatt i kommunestyret 28.05.93)
 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende sakliste.
 3. Personer bosatt i Selbu kommune kan stille spørsmål.
  Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  Alle spørsmål rettes til ordføreren som selv avgjør hvem som skal svare.
  Spørsmålene skal sendes skriftlig til Selbu kommune minst 5 dager før det aktuelle møtet.
 4. Spørsmål må bare gjelde de saksområder kommunen har ansvaret for.
 5. Etter at spørsmålet er blitt besvart gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svare på spørsmålet (maks 2 min)
 6. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer avgjør møtelederen spørsmålet.