Selbu ungdomsråd

Selbu ungdomsråd

Selbu Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer i alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt.

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Selbu kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 10 ungdommer i alderen 13-19 år.  

Selbu ungdomsråd består av 8 ungdommer i alderen 13-18 år. Medlemmene velges hver høst for et år i gangen. Det er det sittende ungdomsrådet som er valgkomite. Valg kunngjøres på skolene og i lokal media.

Selbu ungdomsråd 2022/2023

  • Hedda Sørensen (Leder)
  • Hannah Holten
  • Milla Hammerhaug
  • Benjamin Storhaug
  • Leon Sebastian Hammerhaug Storvik
  • Jonas Kjøsnes Nilsen
  • Allanah Leona Spierings
  • Mathias Dahl Glørstad
  • Håkon Motrøen Øhlen

 

Hva er ungdomsråd?

Ungdomsråd skal være ungdommen sitt talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha ei rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen.

Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp egne saker.

Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.  Dette går fram av kommuneloven.

Les mer om ungdomsråd i veilederen

 

Veileder for ungdomsrådet

Tove Storhaug
Tove.Storhaug@selbu.kommune.no
Tlf.: 957 88 063