Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Selbu Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår barn og unge, og komme med innspill og kommentarer i alle saker der oppvekst, skole og fritid er sentralt.
Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Selbu kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 10 ungdommer i alderen 13-19 år. 
 
Det velges nytt ungdomsråd hver høst. 
 
For spørsmål, ta kontakt med
Tove Storhaug
Tove.Storhaug@selbu.kommune.no
957 88 063