Renovasjon og søppel

Renovasjon og søppel

Kommunal avfallshåndtering

Kommunens gjenbrukstorg ligger på Kvellomyra (Kvellovegen 55).

For åpningstider se: Innherred renovasjon.

For sortering av avfallet hjemme: Sorteringsguide

Tømmekalender finnes på sidene til Innherred renovasjon.

Priser for husholdningsavfall og tømming av septik/slam: Innherred renovasjon.

Bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere dette på egen side på nett: Avfallsdeklarering

Innherred Renovasjon - kontaktinfo:
Kundesenterets åpningstider: Mandag-fredag kl 07:30-15.00

Tel: 74 02 88 40
post@ir.nt.no

Selbu kommune, tel. 73816700