Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Meldinger om hendelser i vann og avløpsnett.

Meldinger om hendelser i kommunens vann og avløpsnett blir sendt ut på e-post og SMS til berørte parter og blir ikke lagt ut på kommunens sider med mindre det er en hendelse med større omfang.