Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Drikkevann til befolkninga kommer hovedsaklig gjennom de kommunale vannverkene, men også fra noen private brønner. Det er jevnt over god vannkvalitet i Selbu.

Mattilsynet  er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmiddel, herunder drikkevann. Mattilsynet skal godkjenne og føre tilsyn med vannforsyningssystemene, godkjenne vannbehandlings-produkter, utarbeide forskrifter, veiledere og gi annen informasjon som er viktig og nyttig innen drikkevannssektoren.

Drikkevannsprøver tas jevnlig og sendes til Trondheim for kontroll. Dersom prøvene ikke er tilfredsstillende vil det bli gitt beskjed til befolkningen (kokevarsel e.l.).

Spørsmål om den kommunale vannforsyninga rettes til Selbu kommune, tel. 73816700,
e-post: postmottak@selbu.kommune.no