Kartverk

Kartverk

Kart over vann- og avløpsledninger

Vann- og avløpsledninger samt strøm og telekabler finnes på kommunens kartverk, men er ikke offentlig tilgjengelig.

Ved behov kan kommunen kontaktes. Ved graving fylles elektronisk gravemelding ut og kabler og rør vil bli påvist.