Prosjekter vann og avløp

Prosjekter vann og avløp

Pågående prosjekter:

  • Renseanlegg Innbygda.
  • Renseanlegg Fuglem.
  • Renseanlegg Fossan.
  • Sanering nett Fuglem.
  • Ny vannledning fra Baro Langset til Setsaas.
  • Avløpspumpestasjon ved Sentralbanen.

Kommende prosjekter:

  • Høydebasseng Molia.
  • Renseanlegg Slind.
  • Nytt tak høydebasseng Mosletta.
  • Nytt vannbasseng på Berg i Vikvarvet.